Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Şb. Md. Formlar

Göreve Başlamada Doldurulacak Formlar

     - 657 SK. 28. madde Taahhütnamesi Formu

     - Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

     - Mal Bildirimi (Arkalı - Önlü Basılacak) Formu

     - Otomasyon Bilgi Formu

     - Aile Yardımı Bildirim Formu

     - Aile Durumu Bildirim Formu

     - HİTAP Bildirim ve Taahhüt (Arkalı - Önlü Basılacak) Formu

Akademik İlanlarla İlgili Formlar

     - Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu

     - Dr.Öğr.Üyesi Bilim Jürisi Görevlendirme Formu

     - Dr.Öğr.Üyesi Bilim Jürisi Dosya İçeriği Formu

     - Dr.Öğr.Üyesi Atama Dosyası İçeriği Formu

     - Öğretim Üyesi Alımında Bilim Jürisi Olarak Görev Yapan Öğretim Üyesi Bilgi Formu

     - Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu

     - Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öndeğerlendirme Tablosu Formu

     - Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Giriş Sınavı Değerlendirme Tablosu Formu

     - Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro Giriş Sınavı Tutanakları (Fakülte ve Uygulamalı Birim) Formu

     - Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro Giriş Sınavı Tutanakları (MYO İçin) Formu

     - Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro Giriş Sınavı Tutanakları (Yabancı Dil Öğr.Gör.) Formu

Atama İşlemleri İçin İstenilen Formlar

     - Akademik Personel / Açıktan Atamaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler Formu

     - Akademik Personel / Naklen Atama İşlemlerinde İstenen Belgeler Formu

     - Akademik Personel Atama Başvuru Formu

     - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Görevlendirme İle İlgili Formlar

     - Yolluk Bilgi Formu (Yurtiçi / Yurtdışı)

Pasaport Formları ve Dilekçe

     - Pasaport Talep Dilekçesi

     - Akademik Personel İçin Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

     - Akademik Personel İçin Hizmet (Gri) Pasaport Formu

     - Pasaport Formu Nasıl Doldurulur?

Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Mutebar İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formları

     - Yurtiçi ÖYP Yabancı Dil Eğitimi Kefalet Senedi - 39. madde Formu

     - Yurtiçi Kefalet Senedi - 35. madde Formu

     - Yurtdışı Kefalet Senedi Formu

İzin Formları

     - Yıllık İzin Formu

     - Hastalık İzin Formu

     - Refakat İzin Formu

     - Mazeret İzin Formu

     - Mazaret İzin Formu (Analık İzni)

     - Mazaret İzin formu (Babalık İzni)

     - Mazaret İzin Formu (Evlilik İzni)

     - Mazaret İzin Formu (Ölüm İzni)

     - Mazaret İzin Formu (Süt İzni)

     - Mazaret İzin Formu (Yarım Gün İzni)

İlişik Kesme İle İlgili Formlar

     - İlişik Kesme Belgesi Formu

     - Personel Nakil Bildirim Formu

     - Banka Talep Dilekçesi (Emeklilik İşlemleri) Formu

Personel Kimlik Kartı Talep Formu

GSS Beyan Formu (Askere Giderken)

Doğum Yardımı İle İlgili Formlar

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.