Personel Daire Başkanlığı

Askerlik İşlemleri

ASKERLİK İŞLEMLERİ

    1.  Askere Gidiş İşlemleri

 • İlgili kişi askerlik sevk belgesinin aslı, ücretsiz izine (askerlik nedeniyle) ayrılma talebini içeren dilekçe ile Aile Durum Bildirim formunu görev yaptığı birime verir.
 • Birim üst yazı ile (a) maddesinde anılan belgeleri Personel Daire Başkanlığına iletir.
 • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin ücretsiz izne ayrılması ile ilgili Oluru Rektörlük Makamı’nın onayına sunar.
 • Rektörlük Oluru ilgili birimlere gönderilir.
 • İlgilinin görev yaptığı birim, ilgilinin görevinden ayrılış tarihi ile işten ayrılış bildirgesini Personel Daire Başkanlığına gönderir.

 

    2.  Askerden Dönüş İşlemleri

 • İlgili kişi göreve başlama ile ilgili dilekçesine ekleyeceği askerlik terhis belgesinin birim amiri tarafından onaylanan bir örneğini vererek biriminde görevine başlar.
 • İlgilinin görev yaptığı birim, ilgilinin göreve başlama tarihini belirten yazı, işe giriş bildirgesi ile terhis belgesinin bir örneğini Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin askerlik hizmetinin değerlendirildiğini gösterir belgeyi Rektörlük Makamı’nın onayına sunar.
 • Onay ilgili birimlere gönderilir.

 

    3.  Askere Sevk Tehir İşlemleri

 • Hizmetine ihtiyaç duyulan veya önemli projede görev alan, öğreniminden dolayı sevk tehirine ihtiyaç duyulan ilgili kişi Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri Yönetmeliği esaslarına göre hangi kapsamda uzatma teklif edeceği ile ilgili dilekçesini görev yaptığı birimine verir.
 • Birim üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığınca Askere Sevk Tehir işlemleri ile ilgili form Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 • Askerlik Sevk Tehir İşlemleri ile ilgili Rektörlük Makamınca onaylanan form Personel Daire Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
 • Milli Savunma Bakanlığından gelen yazı ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birime gönderilir.
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.