Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Üniversitemiz Araştırma Görevlisi Kadrolarına Yerleşen Adayların Dikkatine

25/01/2016 17:16:23 - 25/01/2016 17:16:23 - 5672 Okunma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2015 Aralık Dönemine ait Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemize yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için  22 Ocak 2016 – 05 Şubat 2016 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte yerleştirildikleri Birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1- Lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği

2- Lisans mezuniyetinize ilişkin transkriptin aslı

3- Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz ALES sonuç belgesi

4- ALES'ten muaf iseniz doktora eğitimini tamamladığınıza dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığınıza dair belge

5- Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

6- 12 Adet fotoğraf

7- Araştırma Görevlisi olarak çalışmanıza engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında ilan edilen atama evraklarına ek olarak;

8- Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

9- Nüfus cüzdanının fotokopisi, (Birimce aslı görülüp, onaylanacaktır.)

10- Askerlik durum belgesi veya Terhis Belgesinin aslı (Askerlikten muaf ise; muafiyet sebebini gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

11- Adli Sicil Kaydı Beyan Formu, (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesi formlar kısmında yer alanAtama İşlemleri için İstenen Belgeler” bölümünden ulaşılabilir.)

12- Kamu Kurumunda çalışılmış veya çalışıyor ise hizmet belgesi aslı,

13- Ortaokul veya lise öğreniminde normal öğrenim süresinden fazla okuyanların, fazla öğrenim gördüklerine dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti (2009 yılından önce mezun olanlar için)

ÖYP Kapsamında Yerleştirme

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.