Personel Daire Başkanlığı

30/09/2019 Tarihli ve 30904 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

30/09/2019 11:43:12 - 30/09/2019 13:59:38 - 3106 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2019 

 

- Aday Etkinlik Puanlama Tablosuna buradan ulaşılabilmektedir.

 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'ne buradan ulaşabilmektedir.

 

İlan Sıra No 

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Adet

Nitelik

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent unvanı almış olmak. İran Türk Ağızları alanında çalışmaları bulunmak.

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Oğuz (Güneybatı) Grubu Modern Türk Edebiyatı  alanında çalışmaları bulunmak.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

Matematik  bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Sayı Cisimlerinin Yapıları ile Sabit Nokta Teorisi üzerine çalışmaları bulunmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Çok Düzeyli Toplu Pazarlık alanında çalışmaları bulunmak.

5

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Maliye

Doktor Öğretim Üyesi

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı İktisat Tarihi ve Erken Cumhuriyet Dönemi İktisadi Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

6

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. İnternet Gazeteciliği ve Temsil alanında çalışmaları bulunmak.

7

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tekstil Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak. Nanolif İplik Üretimi konusunda çalışmaları bulunmak.

8

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

Anorganik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve  Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Koordinasyon Polimerleri alanında çalışmaları bulunmak.

9

Vize Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Sosyal Franchising alanında çalışmaları bulunmak.

10

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Modernist şiir ve kimlik teorisi alanında çalışmaları bulunmak.

 

30/09/2019 Tarihli ve 30904 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.