Personel Daire Başkanlığı

25/03/2019 Tarihli ve 30725 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

25/03/2019 08:58:05 - 26/03/2019 08:58:05 - 6995 Okunma

25/03/2019 Tarihli ve 30725 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine (02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan) göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

  

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (6 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 08/04/2019 

 

- Aday Etkinlik Puanlama Tablosuna buradan ulaşılabilmektedir.

 

- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'ne buradan ulaşabilmektedir.

 

 

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Adet

Nitelik

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Süt ve süt ürünleri konusunda çalışmaları bulunmak.

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Yapı malzemeleri ve beton teknolojisi konularında çalışma yapmış olmak.

3

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

Hukuk lisans, Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Kamu personel hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

Çuvaş Türkçesi ve Çuvaş Edebiyatı alanlarında çalışmaları bulunmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Osmanlı iktisat tarihi alanında çalışma yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Endüstri İlişkileri

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Karşılaştırmalı endüstri ilişkileri ve sosyal politika alanında çalışmaları bulunmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçent unvanı almış olmak. İş tatmini ve kariyer konularında çalışmaları bulunmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye'de sürdürülebilir büyüme ve yenilenebilir enerji konusunda çalışma yapmış olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Normal maliyet yöntemi üzerine çalışmaları bulunmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Kamu diplomasisi alanında çalışmaları bulunmak.

11

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak. Peyzaj planlama ve mekansal planlama ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.

12

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doçent

1

Cumhuriyet dönemi Türk Mimarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

13

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Şehir planlamada enerji verimliliği, sürdürülebilir ve akıllı kentler konularında çalışmaları bulunmak.

14

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Yemeğin aynılaşması/farklılaşması konusunda çalışmaları bulunmak.

15

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Profesör

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Lojistik, dış ticaret, deniz işletmeciliği, liman yönetimi, deniz ekonomisi alanlarında çalışma yapmış olmak.

16

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak. Gayrimenkul finansmanı, enerji finansmanı ve sigortacılık alanında çalışmaları bulunmak.

17

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi ve kalkınma ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında çalışmaları bulunmak.

18

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak. Finansal krizlerin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

19

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

20

Babaeski MYO

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kentleşme ve kentleşme sorunları, kadın yoksulluğu konularında çalışma yapmış olmak.

21

Pınarhisar MYO

Elektronik ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

Matematik alanında doktora yapmış olmak.

22

Pınarhisar MYO

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış olmak. Duygusal emek konusunda çalışmaları bulunmak.

23

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak. Atomik kuvvet mikroskobu ile yapılmış çalışmaları bulunmak.

24

Sosyal Bilimler MYO

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dr.Öğr.Üyesi

1

Sınır aşan organize suçlar alanında çalışma yapmış olmak.

25

Sosyal Bilimler MYO

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Basım ve Yayın Teknolojileri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak. Sağlık iletişimi, yeni medya ve siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.

26

Sosyal Bilimler MYO

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi

1

İşletme Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Davranışsal finans, finans-risk, duygular ve bireylerin yatırım kararları konularında çalışma yapmış olmak.

27

Teknik Bilimler MYO

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Yeraltı suları alanında çalışmaları bulunmak.

28

Teknik Bilimler MYO

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Elektrik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Elektrik motorları üzerine çalışmaları bulunmak.

 

klu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.