Personel Daire Başkanlığı

İdari Formlar

Göreve Başlamada Doldurulacak Formlar

     - 657 SK. 28. madde Taahhütnamesi Formu

     - Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

     - Mal Bildirim (Arkalı - Özlü Basılacak) Formu

     - Otomasyon Bilgi Formu

     - Aile Yardımı Bildirim Formu

     - Aile Durumu Bildirim Formu

     - HİTAP Bildirimi ve Taahhüt (Arkalı - Önlü Basılacak) Formu

Asalet Tasdikinde Doldurulması Gereken Formlar

     - Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi Formu

     - Devlet Memurları Yemin Belgesi Formu

Atama İşlemleri İçin İstenen Formlar

     - İdari Personel / KPSS Sonucuna Göre Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler Formu

     - İdari Personel / Naklen veya Yeniden Atama İşlemlerinde İstenen Belgeler Formu

     - İdari Personel Özgeçmiş Formu

     - İdari Personel Atama Başvurusu Formu

     - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Görevlendirme İle İlgili Formlar

     - Yolluk Bilgi Formu (Boş Yurtiçi / Yurtdışı)

Pasaport Formları ve Dilekçe

     - Pasaport Talep Dilekçesi

     - İdari Personel Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Formu

     - İdari Personel Hizmet (Gri) Pasaport Talep Formu

     - Pasaport Formu Nasıl Doldurulur?

İzin Formları

     - Yıllık İzin formu

     - Hastalık ve Refakat İzni Formu

     - Mazeret İzin Formları

     - Fazla Çalışma Karşılığı İzin Formu

     - Yurtdışı Çıkış Yazısı Talep Dilekçesi

İlişik Kesme İle İlgili Formlar

     - İlişik Kesme Belgesi Formu

     - Personel Nakil Bildirim Formu

     - Banka Talep Dilekçesi (Emeklilik İşlemleri) Formu

Personel Kimlik Kartı Talep Formu

GSS Beyan Formu (Askere Giderken)

Doğum Yardımı İle İlgili Formlar

Fiili Hizmet Süresi Zammı Puantaj Cetveli Formu

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.