Personel Daire Başkanlığı
RSS

Sss-Akademik

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Akademik personel (öğretim elemanı) nedir ve nasıl sınıflandırılır?

Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim Üyeleri Sınıfı: Bu sınıf Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden oluşur.

-Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

- Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

- Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.                                                                        

Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar Sınıfı : Bu sınıf öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur.

-Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

-Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Öğretim Yardımcıları Sınıfı: Bu sınıf Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

2-Nasıl akademik personel olunur?

3-Akademik personel olma şartları nelerdir?

4-Akademik personel hangi mevzuat hükümlerine tabidir?

5-Akademik personel hizmet sınıfları nelerdir?

6-Ne zaman emekli olabirim?

7-Ne kadar emekli ikramiyesi alırım?

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.