Personel Daire Başkanlığı

Ücretsiz İzin İşlemleri

ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ

1- Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzne Gidiş

    Doğum yapan kişi doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir ve bu durumda ücretsiz izin bitiminde tekrar görevine dönebilir.

 • İlgili kişi, doğum sonrası ücretsiz izin talebini dilekçe ile görev yaptığı birimine bildirir.
 • Birim tarafından ücretsiz izin talebi Personel Daire Başkanlığına iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığınca ilgilinin ücretsiz izne ayrılması ile ilgili Olur Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 • Rektörlük Oluru ilgili birimlere gönderilir.

 

NOT : 657 sayılı Kanun’un 108. maddesinin (B) fıkrası gereğince;

 • Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

 

2- Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzne Gidiş

 • İlgili kişi, ücretsiz izin talebini dilekçe ile görev yaptığı birimine bildirir.
 • Ücretsiz izin talebi görev yaptığı birim tarafından uygun görülürse Personel Daire Başkanlığına iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığınca ilgilinin ücretsiz izne ayrılması ile ilgili Olur Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 • Rektörlük Oluru ilgili birimlere gönderilir.

 

 

3- Ücretsiz İzinden Dönüş

 • İlgili kişi, ücretsiz izinden döndükten sonra biriminde görevine başlar.
 • Birim, ilgilinin göreve başlama tarihini bildiren yazıya işe giriş bildirgesini ekleyerek Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak ücretsiz izinde geçen süreleri değerlendirerek terfi tarihinin değiştirilmesi ile terfi onayını Rektörlük Makamının onayına sunar.
 • Rektörlük onayı ilgili birimlere gönderilir.
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.