Personel Daire Başkanlığı

Doğum İzni İşlemleri

DOĞUM İZNİ İŞLEMLERİ

1-  Doğum Öncesi İşlemler

  • İlgili kişi, hamileliğinin 32’inci haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu sekiz hafta doğum iznini kullanma hakkına sahip olur ve isteği halinde doğum öncesi izne ayrılabilir. Raporu görev yaptığı birimine verir. (32. haftasında doğum öncesi izine ayrılacak ise rapora Analık İzin Formunu da ekleyerek birimine verir.)
  • İlgili kişi, son üç haftaya kadar çalışmak istiyorsa ve ilgiliye son üç haftaya kadar çalışabilir raporu (37. haftalık rapor) verilmişse, rapora Analık İzin Formunu da ekleyerek birimine verir.
  • İlgilinin görev yaptığı birim, raporu ve Analık İzin Formunu Personel Daire Başkanlığına gönderir.
  • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin raporunu ve Analık İzin Formunu esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.

 

2- Doğum Sonrası İşlemler

  • İlgili kişi, doğum yaptığına ilişkin raporun aslını ve Analık İzin Formunu düzenleyerek görev yaptığı birimine verir.
  • İlgilinin görev yaptığı birim, raporu ve Analık İzin Formunu Personel Daire Başkanlığına gönderir.

      

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.