Personel Daire Başkanlığı

İlan İşlemleri

İLAN İŞLEMLERİ

1- Öğretim Üyesi Kadroları (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) için;

  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kullanım izni verilen kadrolar için ilan metni hazırlanır.
  • İlan metni Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne ve yüksek tirajlı bir ulusal gazetede yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na gönderilir.
  • İlanın yayımlanmasından sonra ilan metni birimlere gönderilir ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanır.

 

2- Öğretim Elemanı Kadroları (Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi ve ÖYP Araştırma Görevlisi) için;

  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kullanım izni verilen kadrolar için YÖKSİS ortamında ilan metni hazırlanır.
  • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilan metnindeki bilgiler YÖKSİS ortamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan ilan, ilan başlangıç tarihinden son başvuru tarihine kadar internet ortamında (https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/) yayınlanır.
  • İlanın yayınlanmasından sonra ilan metni birimlere gönderilir ve Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.