Personel Daire Başkanlığı

Görev Süresi Uzatma İşlemleri

GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞLEMLERİ

 

Öğretim Elemanları (Arş.Gör., Öğr.Gör., Uzman, Okutman)

1- Görev süresi uzatılacak öğretim elemanları, görev süresi uzatma talep dilekçesi ile faaliyet raporlarını ilgili bölüm başkanlığına sunar.

2- İlgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine görev yaptıkları birimce Yönetim Kurulu Kararı alınır.

3- Görev yaptıkları birim tarafından üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.

4- Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.

5- Rektörlük Oluru ilgilinin birimine gönderilir.

NOT:

- Fakülte/Yüksekokul Okutman, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrolarında çalışan personelin görev süresinin uzatılması için  ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı alınır.

Rektörlük Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan;

- Okutman kadrolarında çalışan personelin görev süresinin uzatılması için ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınır.

- Uzman kadrolarında çalışan personelin görev süresinin uzatılması için ise Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.

 

Yardımcı Doçent

1- Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri, görev süresi uzatımı talep dilekçesi ve özgeçmişi ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin 4. bölümünde yer alan Aday Etkinlik-Puan Listesini, anılan kriterlerde yer alan puanlama sistemine göre düzenleyerek ilgili bölüm başkanlığına sunar.

2- Adayın görev süresi uzatımına esas teşkil edecek Aday Etkinlik-Puan Listesi ilgili birimin Öndeğerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.

3- Öndeğerlendirme Kurulu görüşü doğrultusunda ilgili Üniversite/Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı alınır.

4- Görev yaptıkları birim tarafından üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.

5- Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.

6- Rektörlük Oluru ilgilinin birimine gönderilir.

NOT:

- Görev süresi uzatımı taleplerinin 1 ay öncesinden Personel Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

- 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca başka bir birimde görevlendirilen yardımcı doçent ve öğretim elemanları için görev süresi uzatımı tekliflerinin görevlendirildikleri birim tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.