Personel Daire Başkanlığı

İlan İşlemleri

İLAN İŞLEMLERİ

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadroları İçin

 

  1. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ilan metni ile harcama kalemleri için Rektörlük Makamı'ndan onay alınır.
  2. İlanla ilgili gerekli bilgiler Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne ve yüksek tirajlı bir ulusal gazetede yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na gönderilir.
  3. İlanın yayımlanmasının ardından ilanın aslı, makam onayının bir örneği ile ilanın yayımlanması ile ilgili fatura, ödemenin yapılabilmesi için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimine gönderilir.

 

Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman ve Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

 

  1. Yükseköğretim Kurulu tarafından kullanımına izin verilen kadrolar için ilgili birim, duyuru başlama tarihinden en az bir hafta önce, İlan formunu doldurarak ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
  2. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilan formundaki bilgiler internet ortamında Yükseköğretim Kurulu'na iletilir.
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan ilan, ilan başlangıç tarihinden son başvuru tarihine kadar internet ortamında yayınlanır.
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.