Personel Daire Başkanlığı

2016 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

07/12/2016 10:34:44 - 07/12/2016 10:35:06 - 3581 Okunma

1-

2-10 Ocak 2017

Akademik Teşvik Başvurularının kadrolarının bulunduğu ilgili birime yapılması.

2-

11-13 Ocak 2017

Başvuruların ön inceleme heyeti tarafından incelenmesi ve karara bağlanması.

3-

16-20 Ocak 2017

Başvuruların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi.

 

4-

20 Ocak 2017

Nihai komisyon kararlarının internet sitesinden ilan edilmesi.

 

5-

23-27 Ocak 2017

Komisyon kararlarına karşı Üniversite Senatosuna itiraz edilmesi.

 

6-

30 Ocak 2017 –

09 Şubat 2017

İtirazların Üniversitemiz Senatosunda görüşülüp karara bağlanması.

 

7-

10 Şubat 2017

Kararların ilgili birimlere gönderilmesi.

Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.