Personel Daire Başkanlığı

01/01/2016 Tarihli Takvim Gazetesinde ve 12/01/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

05/01/2016 09:31:28 - 12/01/2016 09:31:28 - 5210 Okunma

      Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

   Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

   Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Prof. için 6 takım, Doç. için ise 4 takım dosya halinde hazırlanacaktır)

1-      Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-      Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-      Doçentlik belgesi fotokopisi,

5-      Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-      Özgeçmiş ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7-      Yayınlarını kapsayan dosya,

8-      Yayınlarını içerir CD,

9-      Üç (3) adet fotoğraf,

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puan Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir. 

 

Yardımcı Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım dosya halinde hazırlanacaktır)

1-      Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-      Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-      Yabancı dil belgesi,

5-      Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-      Özgeçmiş ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7-      Yayınlarını kapsayan dosya,

8-      Yayınlarını içerir CD,

9-      Üç (3) adet fotoğraf,

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puan Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 OCAK 2016  

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

NİTELİKLER

 
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

Felsefe Tarihi

 

 

1

Felsefe doktora mezunu olmak ve Kant Estetiği ve Romantizm üzerine çalışmaları bulunmak.

 

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

 

 

1

Zirkonyum dioksit ince film konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

 

 

1

Cumhuriyet Tarihi alanında doktora mezunu olmak, Cumhuriyet Dönemi Basın-Yayın konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Genel Türk Tarihi

 

 

2

*2.Dünya Savaşında Trakya konusunda çalışmaları bulunmak.

 

**20. yy Kırım Tatar konularında  çalışmaları bulunmak.

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

 

1

 

 

 

Yeni Türk Dili

 

 

2

*Türk Dili ve Edebiyatı Doktora mezunu olmak, Almanya'daki Türklerin dil kullanımı alanında çalışma yapmış olmak.  

 

**Ses Bilimi alanında çalışma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

 

1

Sayısal Yöntemler doktora mezunu olmak ve zaman serilerinin tahmininde bulanık mantık ve yapay sinir ağlarının kullanımı hakkında çalışma yapmış olmak.

 

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

 

 

1

Devletler Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

 

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1

İktisat doktora mezunu olmak ve Türkiye'de  para krizleri ile enflasyon konularında çalışmaları bulunmak.

 

İktisadi Çalışma ve Uluslararası İktisat

1

 

1*

*İktisat doktora mezunu olmak, fikri mülkiyet hakları ve inovasyon alanında çalışmaları bulunmak.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

 

 

2

*Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak ve Akademik Performans Yönetim sistemi üzerine çalışma yapmış olmak.

 

**Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak ve Yeşil İşler alanında çalışmaları bulunmak.  

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

-

 

 

1

Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak, Otel İşletmelerinde görev-teknoloji uyumu ve örgütsel motivasyon çalışma sistemleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

-

1

 

1*

*Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

 

Beslenme ve Diyetetik

-

 

 

1

Kanser biyomarkerlarına yönelik biyosensörler üzerine çalışma yapmış olmak.

 

Sosyal Hizmet

-

 

 

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

 

Hemşirelik

-

 

 

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği doktora mezunu olmak.

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Finans

-

 

 

1

Maliye politikasının etkinliği alanında çalışma yapmış olmak.

 

LÜLEBURGAZ MYO

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

 

1

İşletme doktora mezunu olmak ve bağımsız denetim firmaları ile kalite kontrol alanında çalışmaları bulunmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

 

1

Rehberli sorgulamaya ve geleneksel yaklaşıma dayalı gerçek ve sanal laboratuvarların etkinliği ve laboratuvar endişesinin giderilmesi konularında çalışmaları bulunmak.

 
öğretim üyesi ilanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.