Personel Daire Başkanlığı

21/10/2015 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

21/10/2015 10:56:00 - 21/10/2015 10:56:00 - 3425 Okunma

   Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

   Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

   Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Prof. için 6 takım, Doç. için ise 4 takım dosya halinde hazırlanacaktır)

1-      Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-      Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-      Doçentlik belgesi fotokopisi,

5-      Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-      Özgeçmiş ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7-      Yayınlarını kapsayan dosya,

8-      Yayınlarını içerir CD,

9-      Üç (3) adet fotoğraf,

10-  Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri  gereği “Aday Etkinlik-Puan Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir. 

 

 

Yardımcı Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım dosya halinde hazırlanacaktır)

1-   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Yabancı dil belgesi,

5-   Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-   Özgeçmiş ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7-   Yayınlarını kapsayan dosya,

8-    Yayınlarını içerir CD,

9-    Üç (3) adet fotoğraf,

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puan Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 05 KASIM 2015

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

1

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler doktora mezunu olmak.

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

 

 

1

Çeviribilim alanında doktora yapmış olmak ve Çeviri Etiği alanında çalışma yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

 

 

1

Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora mezunu olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

1

 

Fizik alanında Dr. ve Doçent unvanı almış olmak, Moleküler Magnetizma ve Nonlineer Optik konusunda çalışmaları bulunmak

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

 

1

 

 

 

öğretim üyesi ilanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.