Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Üniversitemiz Öyp Araştırma Görevlisi Kadrolarına Yerleşen Adayların

13/08/2015 15:20:19 - 13/08/2015 15:20:19 - 5048 Okunma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03/08/2015 tarihinde kadro ilanı yayımlanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı  (ÖYP) kapsamında Üniversitemize yerleştirilen   adayların   atamalarının  yapılabilmesi   için  13 Ağustos 2015 – 24 Ağustos 2015 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte yerleştirildikleri İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1- Lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği

2- Varsa, Yükseklisans mezuniyet aslı/noter tastikli örneği veya öğrenci belgesi aslı (Yeni Tarihli)

3- Lisans mezuniyetinize ilişkin Transkript'in aslı

4- Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz ALES sonuç belgesi

5- Ales'ten muaf iseniz doktora eğitimini tamamladığınıza dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığınıza dair belge

6- Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

7- 12 Adet fotoğraf

8- Araştırma Görevlisi olarak çalışmanıza engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında ilan edilen atama evraklarına ek olarak;

9- Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

10- Nüfus cüzdanının fotokopisi, (Birimce aslı görülüp, onaylanacaktır.)

11- Askerlik durum belgesi veya Terhis Belgesinin aslı (Askerlikten muaf ise; muafiyet sebebini gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

12- Adli Sicil Kaydı Beyan Formu, (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesi formlar kısmında yer alanAtama İşlemleri için İstenen Belgelerbölümünden ulaşılabilir.)

13- Kamu Kurumunda çalışılmış veya çalışıyor ise hizmet belgesi aslı ,

14- Ortaokul veya Lise öğreniminde 1 yıl süre hazırlık okuyanların, hazırlık okuduklarına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti (2006 yılından önce mezun olanlar için)

öyp yerleştirme sonuçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.