Personel Daire Başkanlığı

29 Haziran 2015 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

29/06/2015 10:14:13 - 29/06/2015 10:14:13 - 6776 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2015

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

PROF.

YRD.DOÇ.

NİTELİKLER

 
 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

1

Özel fonksiyonlar yardımıyla evolüsyon denklemlerinin çözümü üzerine çalışma yapmış olmak.

 

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

 

1*

*Tarih öğretimi ve filmler alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

1**

**Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve 1. Dünya Savaşı esirleri üzerine çalışma yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

1

Türkiye'nin yakın dönem güvenlik politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

1

 

 

 

Teknik Bilimler MYO

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

 

1

Kırsal konutlarda sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

 
öğretim üyesi ilanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.