Personel Daire Başkanlığı

22 Mayıs 2015 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

22/05/2015 11:14:09 - 22/05/2015 11:14:09 - 4136 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile  3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 05 HAZİRAN 2015

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Doç.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Çekirdek Fiziği

1

 

Nükleer Bilimler alanında çalışma yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

 

1

Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans, Enerji doktora mezunu olmak ve Yakıt Pilleri konusu üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

öğretim üyesi ilanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.