Personel Daire Başkanlığı

04/12/2019 Tarihli ve 30968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

04/12/2019 10:20:43 - 04/12/2019 10:51:11 - 3450 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

  

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puanlama Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puanlama Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 18/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

İlan
Sıra
No

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Adet

Nitelik

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

Eğitim Yönetimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Açık ve uzaktan eğitimde kalite üzerine çalışmaları bulunmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

Çağdaş Türk Lehçeleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Oğuz Grubu Türk Lehçeleri alanında çalışmaları bulunmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Edebiyat Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

4

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Avrupa Birliği Hukuku

Profesör

1

Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Birliği Çevre Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmak.

5

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri
(Din Eğitimi)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim Fakültesi mezunu olmak. Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dindarlık biçimleri alanında çalışmaları bulunmak.

6

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi
(İslam Felsefesi)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Felsefe doktora mezunu olmak. Çağdaş adalet yaklaşımları alanında çalışmaları bulunmak.

7

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları
(Türk İslam Edebiyatı)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Türk İslam Edebiyatı veya Eski Türk Edebiyatı doktora mezunu olmak. Türk-Fars Edebiyatı anlam dünyası alanında çalışmaları bulunmak.

8

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis
(Hadis)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Müteahhirun dönem alanında çalışmaları bulunmak.

9

Lüleburgaz Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Sivil Havacılık Yönetimi  doktora mezunu olmak.

10

Lüleburgaz Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Gövde-Motor Bakım

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımları alanında çalışmaları bulunmak.

11

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yapı Mühendisliği doktora mezunu olmak. Sonlu elemanlar yöntemi ile mekanik alanında çalışmaları bulunmak.

12

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans ve aynı alanda yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Sistemlerin dinamik modellenmesi ve kontrolü alanında çalışmaları bulunmak.

13

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Tatlandırıcılar üzerine çalışmaları bulunmak.

14

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

Fizyoterapi doktora mezunu olmak veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak.

15

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mekatronik Mühendisliği doktora mezunu olmak. Asenkron motor tasarımı ve uygulaması alanında çalışmaları bulunmak.

16

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Otel işletmelerinde örgütsel motivasyon sistemleri ve seyahat motivasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.

17

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Rekreatif alışveriş ve sürdürülebilir kent turizmi alanlarında çalışmaları bulunmak.

18

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Doktor Öğretim Üyesi

1

Muhasebe - Finans alanında doktora yapmış olmak. İşletme birleşmeleri ve hile denetimi üzerine çalışmaları bulunmak.

19

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Doktor Öğretim Üyesi

1

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Bankacılık ve döviz kurları üzerine çalışmaları bulunmak.

 

04/12/2019 Tarihli ve 30968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.