Personel Daire Başkanlığı

04/12/2019 Tarihli ve 30968 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Araştırma Görevlisi ve Öğretim

04/12/2019 16:43:10 - 16/12/2019 16:43:10 - 6131 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup; sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama (İlan) Tarihi           : 04/12/2019

Son Başvuru Tarihi                            : 18/12/2019

Ön Değerlendirme Tarihi                   : 23/12/2019

Sınav Giriş Tarihi                               : 25/12/2019

Sonuç Açıklama Tarihi                      : 27/12/2019

 

İSTENEN EVRAKLAR  

  1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan  Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
  2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
  3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
  4. Yeni tarihli yüksek lisans öğrenci belgesi (yüksek lisans yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
  5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
  6. Yüksek lisans transkript belgesi fotokopisi,
  7. ALES belgesi fotokopisi,
  8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
  9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)
  10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

 

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.klu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

 

 

 

 

İlan
Sıra
No

Birim

Bölüm

ABD- Program

Unvan

Der.

Adet

ALES
Puanı

Yabancı Dil
Puanı

Özel Şartlar

20

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Araştırma Görevlisi

5

1

 

70
 

50

Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

21

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Araştırma Görevlisi

5

1

 

70
 

50

Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Geometri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

22

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

5

1

 

70
 

80
(Arapça)

İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık-Arapça lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

23

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

5

1

 

70
 

50

Mimarlık lisans ve Bina Bilgisi veya Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

24

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Tasarımı

Araştırma Görevlisi

5

1

 

70
 

50

Peyzaj Mimarlığı Lisans mezunu olmak. Peyzaj Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

25

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)

5

2

 

70
 

50

Bilgisayar veya yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

26

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)

5

1

 

70
 

80

Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi lisans ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

27

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

5

1

 

70
 

 -

Büro Yönetimi Eğitimi lisans ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İşletme lisans ve Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans yapmış olmak.

28

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Araştırma Görevlisi

5

1

 

70
 

50

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

29

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma Görevlisi

4

1

 

70
 

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

30

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Araştırma Görevlisi

4

1

 

70
 

50

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

31

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Araştırma Görevlisi

5

1

 

70
 

50

Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Rekreasyon Yönetimi tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

04/12/2019 Tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.