Personel Daire Başkanlığı

30/09/2019 Tarihli ve 30904 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlanı

30/09/2019 16:28:49 - 30/09/2019 16:28:49 - 2998 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakültelerin web sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup; sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama (İlan) Tarihi           : 30/09/2019

Son Başvuru Tarihi                            : 14/10/2019

Ön Değerlendirme Tarihi                   : 17/10/2019

Sınav Giriş Tarihi                               : 22/10/2019

Sonuç Açıklama Tarihi                      : 24/10/2019

 

İSTENEN EVRAKLAR  

  1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan  Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
  2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
  3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
  4. Yeni tarihli doktora öğrenci belgesi (doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
  5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
  6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
  7. ALES belgesi fotokopisi,
  8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
  9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)
  10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

 

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.klu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

 

 

 

 

İlan
Sıra
No

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Ales
Puanı/Türü

Yabancı Dil
Puanı

Özel Şartlar

 
 
 

11

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

4

1

70

(SAY)

50

Elektronik Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

 

12

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Araştırma Görevlisi

5

1

70

(SÖZ)

50

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans ve Turizm İşletmeciliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

 

 

30/09/2019 Tarihli ve 30904 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.