Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme ve/Veya Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru

08/07/2019 17:19:02 - 08/07/2019 17:20:24 - 4653 Okunma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilen 2019 yılı Merkezi Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucuna göre Üniversitemiz personelinden en az altmış (60) puan alarak “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 12’inci maddesi uyarınca  yazılı sınavda başarılı olan ve ilan edilen yirmi (20) adet Şef kadrosu için yine mezkur Yönetmelik’in 13’üncü maddesi uyarınca sözlü sınava girmeye hak kazanan personelin sözlü sınav sonuçları ile ilgili Üniversitemiz Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 08/07/2019 tarihli toplantı tutanağı, sözlü sınav sonuç ve başarı sırası listesi (Ek-1) ile sözlü sınav soru ve cevaplarına aşağıda linklerden ulaşılabilmektedir.

Konu ile ilgili tüm personelimize duyurulur.

-Toplantı tutanağı

-Liste (Ek-1)

-Sınav soru ve cevapları (Sınav Kon.İlişkin)

-Sınav soru ve cevapları (Gen.Kül.ve Gen.Yet)

Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.