Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme ve/Veya Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru

03/07/2019 13:25:36 - 08/07/2019 17:13:15 - 3307 Okunma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilen 2019 yılı Merkezi Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucuna göre Üniversitemiz personelinden en az altmış (60) puan alarak “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 12’inci maddesi uyarınca yazılı sınavda başarılı olan ve ilan edilen yirmi (20) adet Şef kadrosu için yine mezkur Yönetmelik’in 13’üncü maddesi uyarınca sözlü sınava girmeye hak kazanan personelin sözlü sınav işlemleri ile ilgili Üniversitemiz Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 02/07/2019 tarihli toplantı tutanağı ve tutanağın eki listeye (Ek-3) aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

-Toplantı tutanağı

-Liste

Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.