Personel Daire Başkanlığı

10/06/2019 Tarihli ve 30797 Resmi Gazete’ de Yayımlanan Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi İlanı

10/06/2019 10:44:50 - 10/06/2019 10:47:08 - 3718 Okunma

10/06/2019  Tarihinde Resmi Gazete’ de Yayımlanan Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi İlanı

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine (Devlet Konservatuvarı için yapılacak başvuruların Turizm Fakültesinin web sayfalarında bulunan adresine), şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama (İlan) Tarihi           : 10/06/2019

Son Başvuru Tarihi                            : 24/06/2019

Ön Değerlendirme Tarihi                   : 27/06/2019

Sınav Giriş Tarihi                               : 03/07/2019

Sonuç Açıklama Tarihi                      : 05/07/2019

 

İSTENEN EVRAKLAR  

  1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan  Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
  2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
  3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
  4. Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
  5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
  6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
  7. ALES belgesi fotokopisi,
  8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
  9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)

10-Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

 

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

 

İlan
Sıra
No

Birim

Bölüm

ABD/ASD/
Program

Unvan

Derece

Adet

Ales
Puanı

Yabancı Dil
Puanı

Özel Şartlar

 
 
 

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

 

9

Devlet Konservatuvarı

Temel Sanat Bilimleri

Türk Sanat Müziği

Öğretim Görevlisi

5

1

70

50

Kontrbas Sanat dalı lisans, müzik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

10

Vize MYO

Toptan ve Perakende Satış

Emlak ve Emlak Yönetimi

Öğretim Görevlisi

5

1

70

-

İşletme lisans, Gayrimenkul Değerlendirmesi ve Finansmanı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

11

Teknik Bilimler MYO

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

Öğretim Görevlisi

5

1

70

-

İç Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

 
KLU ÖĞRETİM ELEMANI İLANI 10/06/2019 İLAN

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.