Personel Daire Başkanlığı

03/04/2019 Tarihli ve 30734 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

03/04/2019 11:20:46 - 03/04/2019 11:41:09 - 2562 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine (02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan) göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

  

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (6 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 17/04/2019 

 

- Aday Etkinlik Puanlama Tablosuna buradan ulaşılabilmektedir.

 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'ne buradan ulaşabilmektedir.

 

 

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Adet

NİTELİK

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, kumarin içeren ftalosiyaninler konularında çalışmaları bulunmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, aza-Diels-Alder konularında çalışmaları bulunmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Organoklorlu pestisitler ve metal analizleri konularında çalışmaları bulunmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

Küreselleşme ve yoksulluk alanında çalışmaları bulunmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

İngiliz Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak. Modernist şiir ve yapısökümcülük alanında çalışma yapmış olmak.

6

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Bitki Materyali ve Kullanımı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak.

7

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak. Trakya Bölgesi gastronomi rotası ile ilgili çalışmaları bulunmak.

8

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ebelik alanında doktora mezunu olmak. Akupresür alanında çalışma yapmış olmak.

03/04/2019 Tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.