Personel Daire Başkanlığı

Merkezi Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru

14/01/2019 12:10:56 - 29/01/2019 10:38:49 - 1732 Okunma

Üniversitemizce “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına merkezi görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru yapılmıştır.

Bu kapsamda görevde yükselme sınavı için ilan edilen boş kadro listeleri, sınav takvimi ve sınav ile ilgili diğer hususlara ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kuruluna ait 11/12/2018 tarihli ve 1 sayılı karar ve ekine aşağıdaki linklerden ulaşılabilecek olup; ilgili kararda belirlenen süre içerisinde mezkur Yönetmelik’in 11’inci maddesi uyarınca başvuruların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili tüm personelimize duyurulur.

Merkezi Sınav Kurulu Kararı

Merkezi Sınav Kurulu Kararı eki

 

Merkezi Görevde Yükselme Yazılı Sınavı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.