Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonucuna Göre Başarılı Olanlardan İstenen Belgeler Hakkında Duyuru

22/03/2018 14:14:41 - 22/03/2018 14:42:14 - 4658 Okunma

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a göre Rektörlüğümüzce oluşturulan “Tespit Komisyonu”nca “Hak Sahibi” olarak ilan edilen ve sürekli işçi kadrolarına geçirilmek amacıyla eğitim düzeyleri itibariyle "Sınav Kurulu"nca yapılan sözlü sınavda BAŞARILI olanların aşağıda belirtilen evrakları en geç 27/03/2018 saat:17:30'a kadar şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Atama başvuru formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilecektir)

2-Öğrenim belgesi fotokopisi veya noter onaylı sureti (Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır) veya e-devlet çıktısı

3-Nüfus cüzdan fotokopisi/kimlik kartı fotokopisi(Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır.)

4-Askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi (Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır) veya e-devlet çıktısı,

5-Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi fotokopisi (Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır) veya e-devlet çıktısı,

6-Şoför olarak görev yapanlar için ehliyet fotokopisi (Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır)

7-Güvenlik, Kaloriferci ve Elektrikçi olarak görev yapanlar için sertifika belgesi fotokopisi veya noter onaylı sureti, (Personel Daire Başkanlığınca aslı görülüp onaylanacaktır)

8-Özgeçmiş (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilecektir.)

9-Aile Durum Bildirimi Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilecektir.)

10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilecektir.)

İSTENEN BELGELER

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.