Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları

19/03/2018 15:13:40 - 19/03/2018 16:14:23 - 4709 Okunma

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a göre Rektörlüğümüzce oluşturulan “Tespit Komisyonu”nca “Hak Sahibi” olarak ilan edilen ve sürekli işçi kadrolarına geçirilmek amacıyla eğitim düzeyleri itibariyle "Sınav Kurulu"nca yapılan sözlü sınava katılanlara ait sınav sonuçları ekte belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarına itiraz mezkur usul ve esasların 15.maddesine istinaden 21/03/2018 saat 17:30'a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılacaktır. 

Bu ilan; mezkur usul ve esasların 14.maddesinin (5) numaralı alt bendi uyarınca tebligat yerine geçmekte olup; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Sınav Sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.