Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Kadrolarina Geçiş Sinavina İlişkin Duyuru

09/03/2018 11:10:24 - 19/03/2018 14:57:45 - 1798 Okunma

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a göre Rektörlüğümüzce oluşturulan “Tespit Komisyonu”nca “Hak Sahibi” olarak ilan edilen sürekli işçi kadrolarına geçirilmek amacıyla eğitim düzeyleri itibariyle yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav takvimine ilişkin listeler ekte belirtilmiştir.

Bu ilan; mezkur usul ve esasların 14.maddesinin (2) numaralı alt bendi uyarınca tebligat yerine geçmekte olup; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

13 Mart 2018 Tarihinde Sınava Girecek Adaylar

14 Mart 2018 Tarihinde Sınava Girecek Adaylar

TAŞERON PERSONEL SINAV DUYURUSU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.